Arbetsmiljö och hälsa i fokus

Sjukfrånvaron är ett stort samhällsproblem och kostsamt för såväl medarbetare arbetsgivare och samhället i stort. Hög sjukfrånvaro påverkar i förlängningen  verksamhetens förutsättning att klara sitt uppdrag – att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet till kommunens medborgare.

En man sitter invid ett fönster och tittar ut genom fönstret och in i kameran.

Projekt för förbättrad arbetsmiljö

Botkyrka och Örnsköldsviks kommun driver i samarbete med SKR och RISE projektet Arbetsmiljö och Hälsa i Fokus. Arbetet handlar om att minska sjukfrånvaron och investera i hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunerna investerar totalt ca 40 miljoner kronor under tre år för förbättrad arbetsmiljö och minskade sjukskrivningar bland medarbetarna. Målet är att antalet korttidssjukfrånvarodagar per medarbetare ska minska med minst 12 procent. Om målet nås är insatserna självfinansierande. RISE ger tillsammans med SKR löpande stöd till implementering, uppföljning och utfallsmätning.

Sociala utfallskontrakt för minskad sjukskrivning

Tidiga insatser mot sjukskrivningar är effektiva men de kan vara svåra att få plats för i budgeten, särskilt eftersom den även måste täcka de som blivit sjukskrivna sent enligt de ”gamla” rutinerna. För att vända utvecklingen prövar Botkyrka och Örnsköldsviks kommun en ny arbetsmodellmodell med socialt utfallskontrakt, med uppföljning och mätning av sociala och ekonomiska utfall. Projektet väcker intresse även internationellt genom att modellen för socialt utfallskontrakt tillämpas med ren offentlig finansiering, består av en kombination av offentliga och privata utförare och har en tydlig och transparent modell för att mäta och värdera utfall.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?