Tidiga insatser för minskad sjukskrivning

Sjukskrivningar är ett stort samhällsproblem. År 2016 kostade sjukfrånvaron i Sverige 40 miljarder kronor bara för Försäkringskassan. 

En man sitter invid ett fönster och tittar ut genom fönstret och in i kameran.

Uppdrag Psykisk Hälsa har ett projekt där vi arbetar med att minska sjukfrånvaron samtidigt som vi sänker kostnaderna för att göra det.Vi har dock hittat ett sätt att vända trenden, än så länge i projektform. Lösningen är tidiga insatser som finansieras genom samarbete.

Det lönar sig att börja mycket tidigare och göra mycket mer

När vi analyserade sjukfrånvaron dag 1–14 såg vi att den som har varit borta tre gånger från arbetet under ett år löper 5–6 gånger större risk att bli långtidssjukskriven. Ändå kommer sällan insatserna förrän efter sjätte sjukfrånvaron.

Tidiga insatser mot sjukskrivningar är effektiva men de kan vara svåra att få plats för i budgeten, särskilt eftersom den även måste täcka de som blivit sjukskrivna sent enligt de ”gamla” rutinerna. Men med tidigare insatser såg vi att det går att minska sjukfrånvaron. För att lyckas i arbetet med att förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete krävs en kombination av riktade insatser på individ och organisationsnivå. Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) har utifrån analyser av sjukfrånvaron och en sammanställning av forskning på området identifierat insatser som vi bedömer har potential att minska sjukfrånvaron.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 23 november 2017 av Är du intresserad av att beställa material?