Intervju med Lena-Karin Erlandsson om ReDO-metoden

Lena-Karin är docent i arbetsterapi på Lunds universitet. Under 2000-talet har hon forskat kring sambandet mellan vardag och hälsa, det vill säga vad vi gör och hur vi mår. Hon har tagit fram gruppbehandlingsmetoden ReDO™.

 

Fungerar ReDO, och varför tror du att det är så?

Det som är speciellt med ReDO är att deltagaren själv kommer fram till vad som behöver förändras, med utgångspunkt från den egna vardagens komplexitet. Det subjektiva resultatet är att deltagarna är positiva till interventionen, det är väldigt få avhopp när man väl börjat i grupperna och efterfrågan har ökat då det har blivit mer känt inom sjukvården och primärvården.

Därtill har forskningsprojekt visat på god återgång till arbetet och mindre sjukskrivningar för de som gått kurserna. Till exempel var det en statistiskt signifikant skillnad gentemot en kontrollgrupp efter 6 månader och 12 månader. Vi behöver forska mer i den här metoden och effekterna av den. Den tycks bidra till förbättrad arbetsförmågan och minskad sjukskrivning, men fler studier behövs för att belägga dessa tendenser vetenskapligt.

 

Vad sker framöver i samarbetet med SKL?

Samarbetet möjliggör en nationell nivå för att kunna följa utfallet av interventionerna. Vi har etablerat en samverkan med två regioner: Region Jönköpings län och Region Skåne. Vi vill veta i vilken mån interventionerna påverkar minskade sjukskrivningar och återgång i arbete, och hur det ser ut i jämförelse med traditionella insatser som exempelvis möten med psykolog/terapeut/kurator eller möten med det multimodala teamet.

Hjälpte informationen på sidan dig?