ReDO: grupphandledning med arbetsterapeut

ReDO är en metod för att kunna komma tillbaka i arbete och för att få en bättre arbetsförmåga. Uppdrag Psykisk Hälsa utvärderar nu effekterna av ReDO i två regioner: Skåne och Jönköping.   

ReDO är en gruppbehandlingsmetod som arbetsterapeuter leder och använder sig av. Metoden riktar sig till personer som behöver och vill göra förändringar för att de själva ska må bättre både i vardagen i sin helhet och i arbetet. Metoden har utvecklats och utvärderats av Lena-Karin Erlandsson, docent vid Lunds universitet.

Deltagarna får kartlägga och förändra sin vardag

Det är ett redskap för bättre balans mellan arbete och hälsa. Deltagarna får i detalj upptäcka och kartlägga sin egen vardag, de lär sig vad de gör i vardagen, hur aktiviteterna upplevs och hur de utförs, för att därefter analysera vad som behöver förändras och vad som är bra att behålla eller förstärka i vardagen.

Projektet utvärderar effekten på arbetsförmåga

Syftet med projektet är att utvärdera effekterna av ReDO-metoden med fokus på återgång i arbete och förbättrad arbetsförmåga. I studien undersöker vi också effekterna på vardagens aktiviteter och hälsa.

I artikeln Ny struktur på vardagen – en hjälp vid stressrelaterad ohälsa berättar Mona Eklund och Lena-Karin Erlandsson om ReDO och dess utformning, utvärdering och resultat:

Hjälpte informationen på sidan dig?