Metodstödet Vägen till väggen: öka kunskapen om stress i arbetslivet

Filmerna Vägen till väggen är till för att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet. De riktar sig till både chefer och medarbetare, och kan vara ett bra verktyg för dig som arbetar som HR-chef eller som fackligt förtroendevald. 

Du kan använda filmerna för att skapa samtal på arbetsplatsen kring hälsofrämjande och förebyggande insatser som kan förebygga sjukskrivningar. Till varje film finns ett arbetsmaterial som gör det möjligt att utifrån filmen identifiera såväl friskfaktorer som riskfaktorer. På så sätt kan ni ta fram grunden till en handlingsplan för er arbetsplats.

Filmer Vägen till väggen för personal

Vägen till väggen – Annas resa

Vägen till väggen – Annas resa (utan text) 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 23 november 2017 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?