Intervju med Ulla Peterson om kollegiala samtalsgrupper

Tillsammans med Marie Åsberg och Åke Nygren, Karolinska institutet, genomförde Ulla ett projekt för att testa om reflekterande kollegiala samtalsgrupper skulle kunna vara en metod för att förebygga stress.

Hjälpte informationen på sidan dig?