KBT via webben vid stress och utmattning

Linköpings universitet och Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram ett internetbaserat behandlingsprogram mot stress. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT. 

Målgruppen är personer med lindrig eller måttlig stress. Programmet ska kunna användas i behandlande syfte för att minska stress och utmattningsbesvär, men också för att förebygga sjukskrivningar på grund av stress.

Åtta grundmoduler i behandlingen

Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Comittment Therapy (ACT) samt aktuell forskning och tillämpning inom arbets- och organisationspsykologi, arbetsmiljö och rehabilitering.

I nuläget består programmet av åtta grundmoduler:

  • Stress och utmattning – vad händer kroppen vid långvarig stress?
  • Balans – olika övningar för återhämtning och avslappning
  • Värderingar – om arbete, familjeliv, föräldraskap, vänner, fritid med mera
  • Hållbart liv – stressfaktorer inom arbete- och familjeliv, samt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
  • Tankar – flexibilitet och acceptans i förhållande till stressande tankar
  • Utmaningar – att hantera stressrelaterade situationer i arbetet och på fritiden
  • Sömn – sömnhygieniska råd, sömnstrategier, sömnrestriktion och sömndagbok
  • Vidmakthållande och avslut – kunskaper och förändringar samt egen plan för att hålla förändringen vid liv.

Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet ansvarar för arbetet med att ta fram och utvärdera programmet.

Programmet utvärderas i en vetenskaplig studie och under hösten 2017 inleds ett arbete för att tillsammans med företagshälsovården erbjuda programmet för anställda i kommuner och landsting. För att lyckas med insatserna är det viktigt att också utveckla samarbetet mellan företagshälsovården, hälso- och sjukvården, arbetsgivaren och Försäkringskassan.

Hjälpte informationen på sidan dig?