Förbättrad samverkan för minskad sjukskrivning

För att underlätta återgång i arbete krävs tydlighet och samarbete. Forskning lyfter fram betydelsen av att arbetsgivaren är involverad i processen och att insatser också genomförs på arbetsplatsen.

Gatubild med en man i närbild och andra människor i skymundan.

Rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivaren

Under 2018 prövar Region Skåne och Region Norrbotten en funktion med rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivaren. Rehabiliteringskoordinatorernas uppdrag handlar om att ge stöd till anställda i risk för sjukskrivning, men också att stödja medarbetare som är sjukskrivna för att underlätta återgång i arbete. En annan viktig del i projektet handlar om att tidigt ge ett riktat stöd till arbetsplatser med höga och ökande sjuktal, liksom att få till en bättre dialog mellan hälso- och sjukvården, företagshälsan och arbetsgivaren. Arbetet utvärderas noggrant och siktet är inställt på ett treårigt utvecklingsprojekt.

Utvecklingsprojekt för att minska långa sjukskrivningar

Under 2017 har SKR arbetat i ett nationellt utvecklingsprojekt för att minska långa sjukskrivningar för anställda i regioner. Som ett första steg i arbetet har Uppdrag Psykisk Hälsa i nära samarbete med fem regioner genomfört analyser av kostnader, riskgrupper och mönster i sjukfrånvaron. Arbetet har handlat om att identifiera gap i rehabiliteringskedjan där regioner som arbetsgivare respektive vårdgivare har möjlighet att utveckla sina arbetssätt för att förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 26 oktober 2018 av Sofie Johansson Är du intresserad av att beställa material?