Förbättrad samverkan för minskad sjukskrivning

För att underlätta återgång i arbete krävs tydlighet och samarbete. Forskning lyfter fram betydelsen av att arbetsgivaren är involverad i processen och att insatser också genomförs på arbetsplatsen.

Gatubild med en man i närbild och andra människor i skymundan.

Under 2017 har SKL arbetat i ett nationellt utvecklingsprojekt för att minska långa sjukskrivningar för anställda i landsting och regioner. Som ett första steg i arbetet har Uppdrag Psykisk Hälsa i nära samarbete med fem landsting och regioner genomfört analyser av kostnader, riskgrupper och mönster i sjukfrånvaron. Arbetet har handlat om att identifiera gap i rehabiliteringskedjan där regioner och landsting som arbetsgivare respektive vårdgivare har möjlighet att utveckla sina arbetssätt för att förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete.

Under 2018 prövar Region Skåne och Region en funktion med rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivaren. Rehabiliteringskoordinatorernas uppdrag handlar om att ge stöd till anställda i risk för sjukskrivning, men också att stödja medarbetare som är sjukskrivna för att underlätta återgång i arbete. En annan viktig del i projektet handlar om att tidigt ge ett riktat stöd till arbetsplatser med höga och ökande sjuktal, liksom att få till en bättre dialog mellan hälso- och sjukvården, företagshälsan och arbetsgivaren. Arbetet utvärderas noggrant och siktet är inställt på ett treårigt utvecklingsprojekt.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 29 oktober 2018 av Sofie Johansson Är du intresserad av att beställa material?