Erbjudande om utbildning om effektiva insatser för minskad sjukfrånvaro

Ta del av lärdomar från de senaste tre årens utvecklingsarbete för att förebygga sjukskrivningar och underlätta återgång till arbete. 

Utvecklingsarbetet bedrivs under 2019 i nära samarbete med Region Skåne, Region Norrbotten, Örnsköldsviks kommun och Botkyrka kommun. Ett omfattande analysarbete av sjukskrivningsdata från fem regioner och åtta kommuner genomfördes under 2017 och har givit många nya och intressanta insikter kring sjukskrivningsmönster i regioner och kommuner.

Under 2019 vill UPH sprida framtaget material och insikter och stödja regioner och kommuner som vill investera i tidiga insatser för friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro.

Erbjudandet i korthet:

Regioner och kommuner erbjuds att ta del av framtaget material och insikter genom en utbildningsserie. Utbildningsserien är utformad för att stödja implementering av förstärkta insatser genom en ordnad process.

  • Utbildning 1: Introduktionsutbildning – ett systematiskt helhetsgrepp för minskad sjukfrånvaro
    Presentation av framtaget material samt insikter och erfarenheter från utvecklingsarbetet. Under utbildningen ges en övergripande introduktion till allt framtaget materialet. Deltagarna får verktyg för och ges möjlighet att testa att analysera behov, välja insatser och planera för pilottest och utvärdering av insatser.
  • Utbildning 2: Implementeringsutbildning – från pilottest till breddinförande
    Genomgång av hur man planerar och genomför ett pilottest av insatser inklusive utvärderar insatsernas effekt inför ett eventuellt breddinförande i organisationen.
  • Utbildning 3: Metodutbildning – praktiskt genomförande av insatser

Genomgång av insatsernas innehåll och framtagna metodstöd. Utbildningen är på en praktisk nivå, riktad till de som ska utföra insatserna. Metodutbildningarna består av olika utbildningsmoduler vilket möjliggör för varje region/kommun att sätta ihop sitt eget skräddarsydda insatspaket utifrån identifierade behov.

Vad gör jag nu?

Det första steget för att ta del av erbjudandet är att anmäla sig till Introduktionsutbildningen. För att läsa mer och anmäla dig till utbildningen den 4 mars, klicka HÄR.

Detta utbildningsupplägg är utformat för att möjliggöra ett självständigt, lokalt utvecklingsarbete. Det finns också möjlighet att ta del av ett anpassat genomförandestöd. Intresseanmälan för ett sådant stöd kan ges i samband med utbildningstillfällena alternativt genom att skicka ett mejl till rickard.bracken@skl.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 18 januari 2019 av Sofie Johansson Är du intresserad av att beställa material?