Utbildning om effektiva insatser för minskad sjukfrånvaro

Ta del av lärdomar från ett utvecklingsarbete för att förebygga sjukskrivningar och underlätta återgång till arbete. 

Utvecklingsarbetet med tillhörande utvärdering bedrevs 2018-2019 i nära samarbete med Region Skåne, Region Norrbotten, Örnsköldsviks kommun och Botkyrka kommun. Dessförinnan pågick ett omfattande analysarbete av sjukskrivningsdata från fem regioner och åtta kommuner som har gett nya och intressanta insikter kring sjukskrivningsmönster.

Uppdrag Psykisk Hälsa sprider framtaget material och insikter, och stödjer regioner och kommuner som vill investera i tidiga insatser för friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro.

Erbjudandet i korthet:

Regioner och kommuner erbjuds att ta del av framtaget material och insikter genom en utbildningsserie. Utbildningsserien är utformad för att stödja implementering av förstärkta insatser genom en ordnad process.

  • Utbildning 1: Introduktionsutbildning – ett systematiskt helhetsgrepp för minskad sjukfrånvaro
    Presentation av framtaget material samt insikter och erfarenheter från utvecklingsarbetet. Under utbildningen ges en övergripande introduktion till allt framtaget materialet. Deltagarna får verktyg för och ges möjlighet att testa att analysera behov, välja insatser och planera för pilottest och utvärdering av insatser.
  • Utbildning 2: Implementeringsutbildning – från pilottest till breddinförande
    Genomgång av hur man planerar och genomför ett pilottest av insatser inklusive utvärderar insatsernas effekt inför ett eventuellt breddinförande i organisationen.
  • Utbildning 3: Metodutbildning – praktiskt genomförande av insatser

Genomgång av insatsernas innehåll och framtagna metodstöd. Utbildningen är på en praktisk nivå, riktad till de som ska utföra insatserna. Metodutbildningarna består av olika utbildningsmoduler vilket möjliggör för varje region/kommun att sätta ihop sitt eget skräddarsydda insatspaket utifrån identifierade behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 12 januari 2019 av Sofie Johansson Är du intresserad av att beställa material?