Journal Digital kan förmedla utbildning
CBCL, Child Behavior Checklist 
Ålder: 1,5-5, 6-18 
Yrkeskrav:
Kliniska utövare med erfarenheter av intervjuteknik och psykiatrisk kunskap
Krav på utbildning: Nej
Användarkostnad: Intitial kostnad ja

  • Senast ändrad den 6 januari 2017