Problem och social kompetens

Barns utveckling inom viktiga områden

Problem, svagheter och styrkor

Psykisk hälsa

Barns utveckling inom viktiga områden, neuropsykiatrisk screening

Livshållning, motståndskraft

Trauma

Depression/känslomässiga svårigheter

Bedömning av ADHD/ADD- problematik

Bedömningsmetod – normbrytande beteende

  • Senast ändrad den 21 januari 2016