Första linjens verktygsbank

I verktygsbanken för förebyggande och tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa kan du söka bland arbetssätt eller verktyg.

Här finns exempelvis verktyg för att:

  • bedöma eller kartlägga psykisk hälsa
  • förebyggande, stödjande eller behandlande insatser
  • för att kartlägga en insats/verksamhet.

 

Två glada kompisar på skolgården

Vill du dela med dig av eget material?

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 15 januari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?