Tillgänglighetsmätning inom Första linjen

När ett barn eller en ungdom mår dåligt ska det vara lätt att få hjälp. Ett sätt att öka tillgängligheten är att korta väntetiderna.

Varför mäta tillgänglighet?

Mätningen ger möjlighet att se hur många barn och unga som besöker verksamheten varje månad med könsuppdelad statistik och uppgifter om orsak till kontakten och antal aktiviteter.

Vilka kan vara med och mäta?

Alla verksamheter som arbetar med insatser på första linjen för barn och unga mellan 0 och 17 år.
Deltagande verksamheter kan till exempel ha kommunen som huvudman.

Har du frågor om tillgänglighetsmätning?

Uppdrag Psykisk Hälsa stödjer verksamheter att följa upp sin tillgänglighet genom att mäta ledtider. Frågor besvaras via barn-och-unga-vantetider@skl.se

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?