Tillgänglighetsmätning inom Första linjen

När ett barn eller en ungdom mår dåligt ska det vara lätt att få hjälp. Ett sätt att öka tillgängligheten är att korta väntetiderna. Uppdrag Psykisk Hälsa stödjer verksamheter att följa upp sin tillgänglighet genom att mäta ledtider.

Varför mäta tillgänglighet?

Mätningen ger möjlighet att följa upp verksamheternas och regionernas följsamhet till vårdgarantin men även att se hur många barn och unga som besöker verksamheten varje månad. Dessutom går det att se statistiken könsuppdelad och få uppgifter om vilken yrkesgrupp som barnet eller ungdomen träffat.

Redovisning av väntetider inom första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa

Vilka verksamheter mäter?

Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter som arbetar med första linje-insatser för barn och unga med psykisk ohälsa mellan 0 och 17 år.

Har du frågor om tillgänglighetsmätning?

Uppdrag Psykisk Hälsa stödjer verksamheter att följa upp sin tillgänglighet genom att mäta ledtider. Frågor besvaras via barn-och-unga-vantetider@skr.se

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?