Tillgänglighetsmätning inom Första linjen

Det ska vara lätt att få hjälp när ett barn eller en ungdom har psykiska besvär. Ett sätt att öka tillgängligheten är att korta väntetiderna. Uppdrag Psykisk Hälsa stödjer verksamheter att följa upp sin tillgänglighet genom att mäta ledtider.

Varför mäta tillgänglighet till hälso- och sjukvård?

Mätningen ger möjlighet att följa upp verksamheternas och regionernas följsamhet till vårdgarantin men även att se hur många barn och unga som besöker verksamheten varje månad. Dessutom går det att se statistiken könsuppdelad och få uppgifter om vilken yrkesgrupp som barnet eller ungdomen träffat.

Redovisning av väntetider inom första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa

Vilka verksamheter mäter?

Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter på primärvårdsnivå, varav en del har en särskild första linje verksamhet för barn och unga med psykiska besvär mellan 0 och 17 år.

Läs mer om vårdgarantin på vantetider.se

Har du frågor om tillgänglighetsmätning?

Uppdrag Psykisk Hälsa stödjer verksamheter att följa upp sin tillgänglighet genom att mäta ledtider. Frågor besvaras via barn-och-unga-vantetider@skr.se

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?