Socialstyrelsen har tagit fram en film som berättar om ensamkommande barns rätt till hjälp i Sverige. Barnen har behov av stöd och hjälp av människor, allt ifrån någon att prata med till att få en ny familj i Sverige. Privatpersoner som vill göra en frivillig insats är en viktig resurs för att kommunen ska kunna hjälpa barn, både när det gäller ensamkommande och andra barn i Sverige.

Den här filmen berättar om ensamkommande barns rätt till hjälp i Sverige.

Vad gör vi?

Det finns många olika verktyg, utbildningar, filmer och manualer för arbetet med nyanlända och asylsökande. Vi har samlat ett urval av vårt eget och andras material. Tanken är att sidorna ska kunna fungera som en kunskaps- och inspirationsbank för de som arbetar aktivt med gruppen nyanlända och asylsökande.

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/

Läs mer om vad Sveriges Kommuner och Landsting gör i asyl och flyktingmottagandet

Läs vår slutrapport - positiv hälsoutveckling för nyanlända och asylsökande

  • Senast ändrad den 1 juni 2016