Vem har bidragit mest till digital psykisk hälsa i Sverige?

EMHIC (E-Mental Health international Collaborative) är ett internationellt nätverk som samlar ledare i många olika roller och sammanhang för att skapa bästa möjliga lärande kring digital psykisk hälsa.

Nätverket ger varje år priser till ledare som har bidragit mest till förutsättningar för digital psykisk hälsa i verklig implementering i varje land i nätverket. Priset delas ut under den internationella konferensen om digital psykisk hälsa som EMHIC arrangerar på plats i Nya Zeeland och digitalt i november varje år.

Nu söker vi nomineringar av den person som betytt mest för området digital psykisk hälsa i Sverige. Vem vill du nominera? Skicka din nominering med namn och motivering till fredrik.lindencrona@skr.se, senast 29 september 2021.

Om EMHIC

EMHIC:s vision handlar om att alla ska ha rätt till digitalt förmedlade insatser för främjande, förebyggande, bedömning, behandling och socialt för att främja psykiskt välbefinnande och återhämtning därifrån och när de önskar detta stöd.

Insatser för att möjliggöra att dessa verktyg kan utvecklas och komma till användning för alla som kan behöva dem står i fokus.

Nätverket har medlemmar från Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, USA med flera.

Nätverket har en kunskapsbank med spännande exempel på lösningar och man skickar regelbundet ut nyhetsbrev, genomför webbinarier och konferenser etc.

Nätverket fokuserar särskilt på hur forskningen, policy och praktik inom området kan utvecklas för att samspela för en framgångsrik utveckling för digital psykisk hälsa.

För mer information om EMHIC kontakta gärna Fredrik Lindencrona, senior handläggare för strategisk innovation och internationellt samarbete, som också är styrelsemedlem i EMHIC.

Länk till EMHIC:s hemsida

Hjälpte informationen på sidan dig?