Material:

Materialet presenteras i ordning så som de kom i programmet.
Programmet – Elevhälsodata den 18 maj 2015 (PDF)

Hänt sedan sist:
Yttrande från Datainspektionen (PDF)

Att kommunicera med unga, så lyckades UMO
Anna Eklunds presentation (PP)

Vilka frågeområden är viktiga för att veta om något barns psykiska hälsa på individ och gruppnivå?
Sven Brembergs presentation (PP)

Hur ställer man frågor så att barn och unga förstår?
Ulf Jonssons presentation (PP)

 Vad är validering?

Rolf Holmqvists presentation – Validitet vs reliabilitet (PP)

Niclas Olofssons presentation – Reliabilitet och Validitet (PP)

Hans Lingfors och Marie Golsäters presentation (PP)

  • Senast ändrad den 15 oktober 2016