Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, såg i förstudien som gjordes tillsammans med Landstinget i Värmland att mindre än hälften av de nyanlända hälsoundersöktes. Det var också vanligt att man inte frågade om den psykiska hälsan, eftersom många kände att de inte hade något att erbjuda till de som mådde dåligt, säger Ing-Marie Wieselgren som är psykiatrisamordnare på SKL.

Många av de flyktingar som kommer till Sverige behöver hjälp med sin psykiska hälsa. Det beror både på händelser i hemlandet och under flykten, men även på lång väntan på asylbesked. Människor som mår bra har en mycket större chans att snabbt komma in i samhället och tidiga insatser för psykisk hälsa ökar därför möjligheterna att lyckas med jobb och studier och ger på sikt färre sjukskrivningar.

Att se till att fler hälsoundersöks och får hjälp med psykisk ohälsa är några av förslagen på åtgärder som behövs.  Hör samtal med Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. (Uppdrag Psykisk Hälsa)

Läs vidare

Det här gör Sveriges Kommuner och Landsting för nyanlända och asylsökande

Till sidan om hjälp och stöd för nyanlända och personals om arbetar med nyanlända

Till sidan om förstudien om nyanlända och asylsökandes hälsa

Bidra med egna exempel på insatser och verktyg för nyanlända

  • Senast ändrad den 14 april 2016