Säkra videomöten

Kommuner som är anslutna till FamiljehemSverige kan använda tjänsten Säkra videomöten, vilket möjliggör säkra videosamtal och möten på distans.

Tjänsten Säkra videomöten är framtagen för socialtjänsten, och tänkt att underlätta vid familjehemsrekrytering och distanskommunikation där man delar känslig information. Säkra videomöten går att använda på både datorer (i alla moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Safari eller Microsoft Edge/Chromium) och fungerar även med läsplattor eller moderna mobiler (iOS eller Android) med deras webbläsare.

Alla som ansluter sig till ett möte i Säkra videomöten har en egen krypterad uppkoppling, vilket sker via svenska servrar. Det är alltid mötesansvarig som styr mötet och dess deltagare, så att inga obehöriga kan komma in. Det finns även möjlighet för mötesansvarig att begära att deltagare ska identifiera sig med mobilt bank-ID.

Testa Säkra videomöten

För att testa tjänsten skickar ni följande uppgifter till familjehemsverige@skr.se:

  • Mejladress
  • Mobilnummer

Därefter skickar vi vidare instruktioner för att guida rätt.

Stödmaterial till kommuner

SKR har tagit fram ett stödmaterial om juridiska aspekter och informationssäkerhet kring digitala tjänster. Vid bedömningen om en tjänst kan användas behöver kommunen ta hänsyn till typ av möte, vilken information som hanteras och säkerhetskraven för tjänsten. Analys och beslut bör dokumenteras. Om kommunen väljer en tjänst med lägre säkerhetsnivå bör det beslutet tas på kommunlednings- eller förvaltningsnivå. Du kan läsa mer om digital kommunikation i socialtjänsten på SKR:s hemsida. 

Inera har tagit fram en liknande säker videotjänst, ”Digitalt möte”. Mer information om Ineras tjänst

Säkra videomöten – frågor och svar

Hjälpte informationen på sidan dig?