Frågor och svar

Familjehemsverige.se är en nationell e-tjänst som ska underlätta kommunens arbete med prioritering och sortering av inkommande intresseanmälningar av att vara Familjehem, Jourhem, Jourfamilj eller Kontaktfamilj. Målet är att, i ett tidigt skede, få fler uppgifter om den som är intresserad av uppdragen.

Tjänsten är byggd för GDPR

Eftersom intresseanmälan behandlar känslig information, som personuppgifter och frågor om psykisk och fysisk hälsa, är tjänsten byggd för att hantera GDPR och data säkert. Det är endast de kommuner som är valda som kan se ansökan. För att hämta inkommande intresseanmälningar loggar kommunerna in på sin SecureMailbox. Ingen teknisk förkunskap behövs och det sker ingen lokal installation.

Vi har fått in frågor kring GDPR och support, här är svar på dessa frågor

Hjälpte informationen på sidan dig?