Familjehemmens dag

Det behövs fler familjehem för barn och ungdomar!

Tisdagen den 27 april 2021 anordnas för första gången en nationell familjehemmens dag.

Under dagen arrangerades en webbsändning med ett kunskapspass riktat till socialtjänsten, och under kvällen en webbsändning riktat till allmänheten för att öka intresset för att bli familjehem. I anslutning till dagen uppmanades kommuner att anordna egna aktiviteter.

Familjehemmens dag planeras att genomföras varje år på samma datum för att uppmärksamma familjehemmens viktiga roll för barn som behöver stöd, så börja redan nu planera för aktiviteter för den 27 april 2022!

 

Hjälpte informationen på sidan dig?