Familjehemmens dag

Det behövs fler familjehem för barn och ungdomar!

Tisdagen den 27 april anordnas för första gången en nationell familjehemmens dag. Familjehemmens dag planeras att genomföras varje år på samma datum för att uppmärksamma familjehemmens viktiga roll för barn som behöver stöd.

Under dagen arrangeras en webbsändning med ett kunskapspass riktat till socialtjänsten, och under kvällen en webbsändning riktat till allmänheten för att öka intresset för att bli familjehem. I anslutning till dagen uppmanas kommuner att anordna egna aktiviteter.

Under kvällsändningen varvas det med film och samtal där vi bland annat kommer att få höra:

  • familjehemsföräldrar som berättar om sina erfarenheter av att vara familjehem
  • familjehemssekreterare berätta om arbetet med att rekrytera familjehem
  • föreningen Maskrosbarn om deras erfarenheter av vad barn och unga önskar sig av ett familjehem
  • föreningen KnasHemma om deras nya utbildning för placerade barn och unga, ”Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB”
  • författaren Eva Edberg om sina böcker om Klara där hon tar avstamp från personliga erfarenheter, bland annat av att växa upp i familjehem
  • presentation av hemsidan FamiljehemSverige och det självtest man kan göra för att få en inblick i vad som förväntas av dig som familjehemsförälder

Hjälpte informationen på sidan dig?