Familjehemmens dag

Det behövs fler familjehem för barn och ungdomar!

Den 27 april 2022 anordnas för andra gången en nationell familjehemmens dag.

Under dagen arrangerar SKR en webbsändning med ett kunskapspass riktat till socialtjänsten, och under eftermiddagen en webbsändning riktat till allmänheten för att öka intresset för att bli familjehem. I anslutning till dagen uppmanas kommuner att anordna egna aktiviteter.

Familjehemmens dag planeras att genomföras varje år på samma datum för att uppmärksamma familjehemmens viktiga roll för barn som behöver stöd.

Se webbsändningen från Familjehemmens dag riktad till dig som funderar på att bli eller redan är familjehem i spelaren ovan

Hjälpte informationen på sidan dig?