Anslut din kommun

FamiljehemSverige underlättar kommunens arbete med prioritering och sortering av inkommande intresseanmälningar av att vara familjehem, jourhem, jourfamilj eller kontaktfamilj. Målet är att, i ett tidigt skede, få fler uppgifter om den som är intresserad av uppdragen.

Inger Thomasson om FamiljehemSverige

Inger är familjehemssekreterare på rekryteringsenheten i Gävle. I filmen berättar hon om deras erfarenhet av e-tjänsten FamiljehemSverige.

Så ansluter du din kommun

Sveriges Kommuner och Regioner ansluter nya kommuner en gång i månaden, förutsatt att nedanstående uppgifter skickas till familjehemsverige@skr.se

  • E-postadress till funktionsbrevlåda (en gemensam e-postadress som går till alla kollegor som arbetar med familjehemsrekrytering). Funktionsbrevlåda är ett krav, personliga mejladresser är ej tillåtna.
  • Mobiltelefonnummer (fungerar endast som en ID-kontroll).

Kommunerna är kostnadsbärare

Sedan 2019 är det kommunerna som står för kostnaderna för driften av e-tjänsten FamiljehemSverige. Driftkostnad innefattar licensavgift, förvaltning, teknisk plattform, support, viss utvecklingskostnad samt att tjänsten är GDPR-godkänd. Utöver detta ingår tjänsten Säkra Videomöten med upp till tio användare.

Kostnad per kommun är beräknad utifrån fördelningsnyckel och baseras på invånarantal. Kostnaderna varierar mellan 420 kronor per månad för de allra minsta kommunerna till 6000 kronor per månad för storstadskommunerna.

Har du frågor om anslutning till och kostnad för FamiljehemSverige?

Hjälpte informationen på sidan dig?