Anslut din kommun

För att ansluta din kommun till e-tjänsten FamiljehemSverige behöver du en funktionsbrevlåda och ett mobiltelefonnummer.

Inger Thomasson om FamiljehemSverige

Inger är familjehemssekreterare på rekryteringsenheten i Gävle. Här berättar hon om deras erfarenhet av e-tjänsten FamiljehemSverige.

Så ansluter du din kommun

Sveriges Kommuner och Landsting ansluter nya kommuner varannan vecka, förutsatt nedanstående uppgifter skickas till familjehemsverige@skl.se

  • E-postadress till funktionsbrevlåda (en gemensam e-postadress som går till alla kollegor som arbetar med familjehemsrekrytering). Funktionsbrevlåda är ett krav, personliga mailadresser är ej tillåtna.
  • Mobiltelefonnummer (fungerar endast som en ID-kontroll)

Fri support och ingen licenskostnad

Under 2018 har anslutna kommunerna fri support och behöver inte betala någon licenskostnad.

Har du frågor om anslutning till FamiljehemSverige?

Hjälpte informationen på sidan dig?