Anslut din kommun

För att ansluta din kommun till e-tjänsten FamiljehemSverige behöver du en funktionsbrevlåda och ett mobiltelefonnummer.

Inger Thomasson om FamiljehemSverige

Inger är familjehemssekreterare på rekryteringsenheten i Gävle. Här berättar hon om deras erfarenhet av e-tjänsten FamiljehemSverige.

Så ansluter du din kommun

Sveriges Kommuner och Landsting ansluter nya kommuner en gång i månaden, förutsatt nedanstående uppgifter skickas till familjehemsverige@skl.se

  • E-postadress till funktionsbrevlåda (en gemensam e-postadress som går till alla kollegor som arbetar med familjehemsrekrytering). Funktionsbrevlåda är ett krav, personliga mailadresser är ej tillåtna.
  • Mobiltelefonnummer (fungerar endast som en ID-kontroll)

 

Information kring e-tjänsten

Kommunen får en skattning av svaren

De uppgifter som en person lämnar i frågeformuläret skattas automatiskt och skickas sedan till den eller de kommuner som personen har valt att skicka ansöka till. Skattningen ger kommunen en översikt på hur ansökan kan prioriteras.

Frågorna bygger på Socialstyrelsens bedömningsmetod

Frågorna till självtestet och frågeformuläret bygger på frågor från bedömningsmetoden BRA-fam (Bedömning och Rekrytering Av familjehem). Det är en standardiserad metod för initial bedömning av familjehem som Socialstyrelsen har utvecklat. Skattningen av svaren har arbetats fram av en referensgrupp på Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer om BRA-fam på Socialstyrelsens webbplats

Automatisk statistikrapport varje månad

Varje månad får anslutna kommuner automatiskt en rapport som ger en bild av de som anmäler intresse till kommunen. Statistiken är anonymiserad. Rapporten kan användas i marknadsföringsanalys för att utvärdera om kommunen når rätt familjer.

Kommunerna blir kostnadsbärare 2019

Från och med januari 2019 är det kommunerna som står för kostnaderna för driften av e-tjänsten FamiljehemSverige. Driftkostnad innefattar licensavgift, förvaltning, teknisk plattform, support, viss utvecklingskostnad samt att tjänsten är GDPR-godkänd. Kostnad per kommun är beräknad utifrån fördelningsnyckel och baseras på invånarantal.

Har du frågor om anslutning till och kostnad för FamiljehemSverige?

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?