Anslut er kommun

FamiljehemSverige är en säker tjänst som underlättar kommunens arbete med prioritering av inkommande intresseanmälningar av att vara familjehem, jourhem, jourfamilj eller kontaktfamilj. Målet är att, i ett tidigt skede, få relevanta uppgifter om den som är intresserad av uppdragen på ett säkert sätt.

Inger Thomasson om FamiljehemSverige

Inger är familjehemssekreterare på rekryteringsenheten i Gävle. I filmen berättar hon om deras erfarenhet av e-tjänsten FamiljehemSverige.

Så ansluter du er kommun

Sveriges Kommuner och Regioner ansluter kontinuerligt nya kommuner. För att ansluta er kommun, skicka nedanstående uppgifter till familjehemsverige@skr.se.

  • E-postadress till funktionsbrevlåda (en gemensam e-postadress som går till alla personer i kommunen som arbetar med familjehemsrekrytering). Funktionsbrevlåda är ett krav, personliga mejladresser är ej tillåtna.
  • Mobiltelefonnummer (fungerar endast som en ID-kontroll) till ansvarig för att starta upp tjänsten.
  • Personliga e-postadresser samt mobiltelefonnummer till de personer i kommunen som ska ha tillgång till inkommande intresseanmälningar.
  • Fakturaadress samt referens.

Kommunerna är kostnadsbärare

Driftkostnad innefattar licensavgift, förvaltning, teknisk plattform, support, viss utvecklingskostnad samt att tjänsten är GDPR-godkänd. Utöver detta ingår tjänsten Säkra videomöten samt personliga säkra e-postkonton för de personer i kommunen som arbetar med familjehemsrekrytering.

Kostnad per kommun är beräknad utifrån fördelningsnyckel och baseras på invånarantal. Kostnaderna varierar mellan 315 kronor per månad för de allra minsta kommunerna till 4500 kronor per månad för storstadskommunerna.

Har du frågor om anslutning till och kostnad för FamiljehemSverige?

Hjälpte informationen på sidan dig?