Anslut din kommun

FamiljehemSverige underlättar kommunens arbete med prioritering och sortering av inkommande intresseanmälningar av att vara familjehem, jourhem, jourfamilj eller kontaktfamilj. Målet är att, i ett tidigt skede, få fler uppgifter om den som är intresserad av uppdragen.

Inger Thomasson om FamiljehemSverige

Inger är familjehemssekreterare på rekryteringsenheten i Gävle. I filmen berättar hon om deras erfarenhet av e-tjänsten FamiljehemSverige.

Så ansluter du din kommun

Sveriges Kommuner och Regioner ansluter nya kommuner en gång i månaden, förutsatt att nedanstående uppgifter skickas till familjehemsverige@skr.se

  • E-postadress till funktionsbrevlåda (en gemensam e-postadress som går till alla kollegor som arbetar med familjehemsrekrytering). Funktionsbrevlåda är ett krav, personliga mejladresser är ej tillåtna.
  • Mobiltelefonnummer (fungerar endast som en ID-kontroll).

Kommunerna är kostnadsbärare

Sedan 2019 är det kommunerna som står för kostnaderna för driften av e-tjänsten FamiljehemSverige. Driftkostnad innefattar licensavgift, förvaltning, teknisk plattform, support, viss utvecklingskostnad samt att tjänsten är GDPR-godkänd. Kostnad per kommun är beräknad utifrån fördelningsnyckel och baseras på invånarantal.

Har du frågor om anslutning till och kostnad för FamiljehemSverige?

Hjälpte informationen på sidan dig?