Anslut din kommun

För att ansluta din kommun till e-tjänsten FamiljehemSverige behöver du en funktionsbrevlåda och ett mobiltelefonnummer.

Inger Thomasson om FamiljehemSverige

Inger är familjehemssekreterare på rekryteringsenheten i Gävle. Här berättar hon om deras erfarenhet av e-tjänsten FamiljehemSverige.

Så ansluter du din kommun

Sveriges Kommuner och Landsting ansluter nya kommuner en gång i månaden, förutsatt nedanstående uppgifter skickas till familjehemsverige@skl.se

  • E-postadress till funktionsbrevlåda (en gemensam e-postadress som går till alla kollegor som arbetar med familjehemsrekrytering). Funktionsbrevlåda är ett krav, personliga mailadresser är ej tillåtna.
  • Mobiltelefonnummer (fungerar endast som en ID-kontroll)

Kommunerna blir kostnadsbärare 2019

Från och med januari 2019 är det kommunerna som står för kostnaderna för driften av e-tjänsten FamiljehemSverige. Driftkostnad innefattar licensavgift, förvaltning, teknisk plattform, support, viss utvecklingskostnad samt att tjänsten är GDPR-godkänd. Kostnad per kommun är beräknad utifrån fördelningsnyckel och baseras på invånarantal.

Har du frågor om anslutning till och kostnad för FamiljehemSverige?

Hjälpte informationen på sidan dig?