Anslut er kommun

FamiljehemSverige är en säker tjänst som underlättar kommunens arbete med prioritering av inkommande intresseanmälningar av att vara familjehem, jourhem, jourfamilj eller kontaktfamilj. Målet är att, i ett tidigt skede, få relevanta uppgifter om den som är intresserad av uppdragen på ett säkert sätt.

FamiljehemSverige är en användarvänlig och säker plattform där de som är intresserade av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj kan öka kunskapen om vad respektive uppdrag innebär samt fylla i intresseanmälan till anslutna kommuner. FamiljehemSverige syftar till att underlätta för kommuner att göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen via en säker tjänst.

Sedan april 2024 ansvarar sektionen för socialtjänst på SKR för tjänsten. Mer information om FamiljehemSverige finns på SKR:s hemsida.

Hjälpte informationen på sidan dig?