Under den 26 och 27 november genomförs konferensen ”Sociala investeringar – Insatser för ökad jämlikhet i hälsa och samhällsekonomiska vinster”.

Många kommuner och landsting har på senare år satsat på sociala investeringar med syfte att minska ojämlikheter i hälsa. Men hur identifierar man sociala investeringar? Hur mäter man effekter? Hur visar man på samhällsekonomisk nytta? Det är några frågor som konferensen syftar till att ge mer kunskaper om.

Den 26 november kommer vi att sända live från konferensen. Dag 1 innehåller föreläsningar och seminarier med goda exempel från kommuner och samordningsförbund.

Se konferensens första dag. 

FAQ_Sociala_investeringar

Program 26-27 november

Den filmade dagen kommer att kunna ses här i efterhand

  • Senast ändrad den 27 november 2015