Placering – hemmaplanslösningar

Placeringar av barn och unga är ibland nödvändiga men kan också försvåra en gynnsam social, kognitiv och kunskapsmässig utveckling för den placerade.

Behovsprövade stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär till barn och ungdomar som bor kvar i det egna hemmet/eller i någon form av stödboende, som inte integrerar behandling, kan vara alternativ till institutionsplaceringar. Familjehemsplaceringar omfattas inte av definitionen.

På flera håll i landet har verksamheter utvecklats, för att både uppnå bättre utfall och för att förhindra placeringar av barn och unga. Denna typ av insatser är potentiellt en av de bästa sociala investeringar som kan göras. Även om verksamheterna kan organiseras på olika sätt, så är en förutsättning för välfungerande hemmaplanslösningar god samverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.

Seminariedag om hemmaplanslösningar

Våga Vilja, Piteå kommun

Exempel på hemmaplanslösningar – metodernas förtjänster och begränsningar

IKB – Intensiv kontextuell behandling av självskada 

 

Ungdomskonsulenter, Sollentuna kommun

I Sollentuna kommun arbetar två ungdomskonsulenter på uppdrag av socialtjänsten. Här kan du se en film där Kamilla Olrog och Jone Källsäter beskriver sitt arbete.

Ungdomskonsulenterna och deras arbete har utvärderats av FOU. 

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?