Delat beslutsfattande

Delat beslutsfattande är en metod som syftar till att öka engagemang och delaktighet för en enskild patient eller brukare.

Det handlar om att en patient eller brukare tillsammans med vård-/omsorgspersonal kommer överens om hur nästa steg i behandlingen eller det sociala stödet ska vara. Delat beslutsfattande är lika användbart i kommunal som landstingsdriven verksamhet.

Det finns några förutsättningar som måste uppfyllas för att det ska vara delat beslutsfattande:

  • Det ska vara minst två personer inblandade.
  • Alla ska dela all relevant information.
  • Alla inblandade ska delta i processen.
  • Samtliga ska acceptera det beslut som fattas (det måste fattas ett beslut, även om beslutet innebär att inget göra).

Det är ett samarbete som leder till att både brukare och personal delar samma information. Samarbetet gör också att båda har förståelse för vad den andra känner är viktigt att väga in i beslutet.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?