Psynkpriset – för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa – instiftades av Modellområdesprojektet 2010 som en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i vårt land som på olika sätt bidrar till barns och ungas psykiska hälsa. Priset utdelas årligen med en öppen nomineringsprocess. Beslut om pristagare fattas av styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa.

2015 kommer särskild vikt att läggas vid verksamheter och personer som arbetar för ensamkommande och nyanlända barns och ungas psykiska hälsa.

Psynkpriset delas ut i följande kategorier:

  • Gnet (för envist och ihärdigt arbete för barns och ungas psykiska hälsa)
  • Egenmakt (till person/organisation som själva tagit makt och inflytande över sin situation inom området barns och ungas psykiska hälsa)
  • Samhällsansvar (person/personer som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa)
  • Socioekonomi (person/personer som möjliggjort och främjat omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare)
  • Samverkan (konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för barns och ungas psykiska hälsa)

Vem vill du nominera?

I nomineringen ska det anges vem/vilka eller vad man vill nominera samt en motivering till varför; vad har man gjort? Vilken praktisk nytta har detta inneburit för arbetet med barns och ungas psykiska hälsa? Och varför är just detta värt att uppmärksamma?

Maila dina nomineringar till Lotta Jernström före 1 december 2015! lotta.jernstrom@skl.se

  • Senast ändrad den 15 oktober 2015