COREwebb – frågeformulär 16 år och uppåt

COREwebb är en webbaserad version av frågeformuläret CORE-OM, som samlar in och sammanställer uppgifter om hur en ung person har mått under den senaste veckan.

COREwebb bygger på 34 påståenden och passar för personer som är 16 år eller äldre. Frågeformuläret går att fylla i på dator, på surfplatta och i mobiltelefon. Det sparar inte personuppgifter och är helt gratis att använda.

COREwebb för den som ska svara

Formuläret av COREwebb som är till för den som ska svara på frågorna finns på www.corewebb.se. När formuläret är färdigifyllt får personen fram en kod som sedan lämnas till behandlaren eller motsvarande.

COREwebb för behandlaren eller motsvarande

Behandlarna genererar en rapport med hjälp av koden som respondenten lämnat. I rapporten syns en sammanräknad total, resultat inom olika kategorier samt svaren från varje fråga. Länken till behandlarens del finns på www.corewebb.se/rapport

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 10 januari 2018 av Är du intresserad av att beställa material?