Coacher

Intervjuer om Genombrott med doktorand Natalie Laporte vid Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö samt Anna-Karin Jeppsson, utbildningskoordinator på Qulturum, Region Jönköpings län.

Intervju med Natalie Laporte

Nathalie är: Doktorand, Rättspsykiatriska Regionkliniken Växjö

Hur använder du som coach stödet i ett förbättringsarbete?
Som coach har det digitala stödet varit till stor hjälp genom att jag blir inkluderad i teamet och får insyn i varje avdelnings arbete. Coachen blir en aktiv användare på varje avdelnings plattform och kan följa samtliga avdelningar. Jag får en tydlig bild över vilka personer som är aktiva i arbetet, som arbetar med PDSA-metodiken och ser vilka avdelningar som är i akut behov av stöd av coach eller chef. För att sammanställa sådan statistik har jag haft enorm hjälp av fliken ”Statistik” i digitala stödet där varje avdelnings månatliga mätningar sammanställs automatiskt. Denna information rapporterar jag vidare till klinikledning som använder informationen i sin verksamhetsrapport.

Vad är skillnaden mellan att ha stödet och inte ha stödet?
Att få tillgång till det digitala stödet var en förutsättning för att vi överhuvudtaget skulle kunna påbörja ett så klinikövergripande förbättringsarbete. Jag som coach hade inte haft möjlighet att följa samtliga nio avdelningar samtidigt om jag inte haft tillgång till digitala stödet. En stor fördel är också att jag kan arbeta över telefon tillsammans med till exempel Öppenvårdsenheten som befinner sig geografiskt längre ifrån min arbetsplats än övriga avdelningar. Jag kan samtala med ansvarig sjuksköterska över telefon och vi kan samtidigt arbeta från varsin dator i samma program.

Vad anser du är vinsterna med det digitala stödet?
Eftersom programmet effektiviserar förbättringsarbetet frigörs tid på avdelningarna. Personalen behöver inte arbeta med förbättringsarbetet enligt en analog metod utan kan med enkla knapptryck registrera sina idéer och PDSA. De stora vinnarna är patienterna som får personal som har mer tid för dem och dessutom får de möjlighet att säga vad de tycker och vara med och påverka sin vård på ett sätt som inte gjorts i samma utsträckning tidigare. Jag upplever att öppenhet och tillgänglighet i programmet för samtliga medarbete är en stor vinst. Medarbetare upplever att de har likvärdigt ansvar för förbättringsarbetet och engagemanget i personalgruppen växer!

Övriga kommentarer:
Vi i Växjö har arbetat klinikövergripande med genombrott.nu sedan sista januari 2016 och vi ser redan flera positiva förbättringar på avdelningarna. Det krävs en satsning och engagemang, men denna typ av moderna IT-lösningar känns som framtiden inom vården. Tack!

Intervju med Anna-Karin Jeppsson

Anna-Karin är: Utbildningskoordinator, Qulturum, Region Jönköpings län

Hur använder du som coach stödet i ett förbättringsarbete?
Jag använder mig mycket utav sidan ”Min arbetsplats”. Där får jag snabbt en överblick hur aktiva teamet är och hur arbetet fortlöper. Jag kan på ett enkelt sätt följa PGSA-hjulens olika faser och se vilka olika  områden man gör sina förbättringsarbeten inom. Jag följer enkelt deras rapporter om hur arbetet går. Mätningarna ger också möjlighet för mig att se vilka PGSA-hjul som är kopplade till respektive område. Jag har möjlighet att se vilka ideer som kommit in och vilka man startat PGSA-hjul kring. Kommunicera gör jag också smidigt med teamen via chatten. Om det är något jag vill sprida gör jag det enkelt genom att välja ”Alla arbetsplatser”.

Vad är skillnaden mellan att ha stödet och inte ha stödet?
Stödet gör det enklare för mig att följa teamens arbete.

Vad anser du är vinsterna med det digitala stödet?
Den största vinsten har nog teamet själva! Det digitala stödet gör det enkelt för användarna att skapa och följa PGSA-hjul. Mätningarna har färdiga frågor och när du lägger in resultat skapas kurvor efterhand. Du kan också se vad som gör skillnad genom att PGSA-hjul är kopplade till mätningarna. Rapporter skapas också ”av sig själva” genom att de är kopplade till ifyllda PGSA-hjul och mätningar. Spar mycket tid för teamen och ger mig en tydlig bild som coach. I rapporten finns också en ruta för reflektioner. Möjlighet att ladda ner flyers om önskemål av idéer är också värdefullt för teamet för att öka intresset till förbättringsarbetet och synliggöra detsamma.

Övriga kommentarer:
Tack vare det digitala stödet är dokumentation både enklare och roligare!

Hjälpte informationen på sidan dig?