Chefer

Intervjuer med Stefan Lemon, avdelningschef på BUP Halland (heldygnsvård), samt Ann-Sofie Karlsson, områdeschef/Vårdutvecklare vid Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö. 

Intervju med Stefan Lemon

Avdelningschef, BUP Halland heldygnsvård

Har du/ er arbetsplats varit med i tidigare genombrott?
Ja.

Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv vad skillnaden är nu när ni har ett digitalt stöd
Konkret och tydligt resultat. Lättgillgängligt för personal och patienter

Vilka fördelar ser du med det digitala stödet i din roll som ledare/chef?
Som ovan. förutom det tydligt med antal hjul som är igång. ”Belönande” att se allt som är gjort.

Vad säger personalgruppen om det digitala stödet?
Projektgruppen är mycket nöjda och har lärt sig instrumentet. De för sedan vidare detta till övrig personal.

Har ni fått någon respons från era patienter eller närstående?
Patienter och anhörig upplever hög påverkningsgrad då de svara på frågor och snabbt får ett resultat

Kan du ge exempel på reaktioner eller förbättringsförslag?
Förenkla processen kring dokumenterandet av start av hjul.

Övriga kommentarer:
Förbättring av delaktighet från personals sida sedan detta instrument implementerades.

Intervju med Ann-Sofie Karlsson

Områdeschef/Vårdutvecklare, Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö

Har du/ er arbetsplats varit med i tidigare genombrott?
Ja!

Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv vad skillnaden är nu när ni har ett digitalt stöd
Det digitala stödet underlättar förbättringsarbetet genom att mängder med pappersdokument och filer på datorer inte längre behövs. All statistik sköts automatiskt via digitala stödet vilket frigör resurser.

Vilka fördelar ser du med det digitala stödet i din roll som ledare/chef?
En stor fördel är att det går att kombinera verksamhetsplan och förbättringsarbete. Den information som digitala stödet hjälper till att ta fram som är sådant som kan användas för att utveckla och utvärdera verksamheten.

Vad säger personalgruppen om det digitala stödet?
Den främsta reaktionen har varit ”WOW!”. Min personalgrupp består av 6 chefer och 15 paramedicinsk personal. De har uttryckt stor entusiasm och ser digitala stödet som ett bra verktyg för att ”målstyra” sin verksamhet. De som har sett stödet har uttryckt att programmet är visuellt snyggt och användarvänligt.

Har ni fått någon respons från era patienter eller närstående?
Patienterna uppskattar att regelbundet bli tillfrågade om sina upplevelser om vården i sin helhet, och särskilt när personalen parallellt arbetar med att förverkliga deras önskemål för en bättre vård. Patienterna ser då att deras åsikter faktiskt påverkar vården.

Kan du ge exempel på reaktioner eller förbättringsförslag?
Sjuksköterskestudenter som har förlagd praktik vid kliniken har fått i uppgift från sina lärosäten att ta fram ett förbättringsförslag som är relaterad till praktikplatsen. Dessa studenter har fått möjlighet att lämna sitt förbättringsförslag och genomföra en PDSA i det Digitala Stödet via Genombrott.nu. Inga förbättringsförslag får missas!

Hjälpte informationen på sidan dig?