Chefer om Genombrott.nu

Uppdrag Psykisk Hälsa har intervjuat verksamhetschefer, avdelningschefer och områdeschefer om webbverktyget Genombrott.nu.

Intervju med Tina Fogelklou, Verksamhetschef Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Intervju med Stefan Lemon, avdelningschef BUP Halland heldygnsvård

Intervju med Ann-Sofie Karlsson, områdeschef/vårdutvecklare Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö

Hjälpte informationen på sidan dig?