Bidra till utbildningsportalen

Har du material som kan användas vid introduktion av ny personal samt kunskapsfördjupning som du vill dela med dig av?
Saknas kunskap i Utbildningsportalen inom något ämnesområde?

Maila karin.lindstrom@skr.se med följande uppgifter:

Kontaktinformation
Avsändare (organisation, myndighet, mottagning)
Kontaktperson (namn och efternamn)
E-postadress (e-postadress till kontaktpersonen)
Telefonnummer (telefonnummer till kontaktpersonen)

Information om den metod du vill dela med dig av
Skriv rubrik samt en kort beskrivning av ditt exempel.

Kategorisering av ämne
Vilken nedanstående kategori anser du att exemplet hör till?
1. Lagstadgat: Anmälningsplikt
1. Lagstadgat: Barnkonventionen
1. Lagstadgat: Journalskrivning och dokumentation
1. Lagstadgat: Juridik
1. Lagstadgat: SIP
1. Lagstadgat: Vårdplan
2. Triagering: Bedömning av behov av vårdnivå
3. Psykiatrisk diagnostik och bedömning
3. Suicidrisk
4. Psykiatriska tillstånd: ADHD
4. Psykiatriska tillstånd: Autism
4. Psykiatriska tillstånd: Beroendetillstånd
4. Psykiatriska tillstånd: Depression
4. Psykiatriska tillstånd: Psykos och bipolära tillstånd
4. Psykiatriska tillstånd: Traumarelaterade tillstånd
4. Psykiatriska tillstånd: Tvångssyndrom
4. Psykiatriska tillstånd: Ångest
4. Psykiatriska tillstånd: Ätstörning
5. Barn och ungdomar som patient: Anknytning
5. Barn och ungdomar som patient: Barn som far illa
5. Barn och ungdomar som patient: Barnkonventionen och tillämpning
5. Barn och ungdomar som patient: Familjeperspektivet
5. Barn och ungdomar som patient: Info om BUP
5. Barn och ungdomar som patient: Mognadsbedömning
5. Barn och ungdomar som patient: Utvecklingspsykologi
6. Bedömning och handläggning

Extern länk
Bifoga gärna länk eller relaterat material till ditt exempel.

Vi tar oss rättigheter att förkorta texten vid behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?