Utbildningsportal för BUP

Utbildningsportalen innehåller material som kan användas som del i introduktion av personal inom BUP:s verksamheter. Det mesta av innehållet är framtaget av verksamheter inom BUP men även annat material som bedömts vara av relevans för utbildningsportalens syfte har laddats upp.

Bakgrund

Se sammanställning av Utbildningsportalens innehåll och hur det kan användas. Innehållet har färgkodats i tre nivåer för att underlätta användning. Denna förteckning uppdateras löpande när material tillkommer eller utgår.

1. Lagstadgat

2. Triagering

3. Psykiatrisk diagnostik och bedömning

4. Psykiatriska tillstånd

5. Barn och ungdomar som patient

6. Bedömning och handläggning

Hjälpte informationen på sidan dig?