Trauma på kartan

Region Skåne tillsammans med Barnfrid vid Linköpings universitet genomförde 19 november 2020 en kunskapshöjande konferens om traumatisering hos barn.

Föreläsningarna gavs av experter inom Trauma vård i BUP Skåne och Barnafrid.

Konferensen vänder sig i första hand till medarbetare inom Första linjen och BUP men även till andra som i sitt arbete möter barn och unga.

Hjälpte informationen på sidan dig?