Material för dig som jobbar på BUP

Här hittar du tips på verktyg, filmer och webbplatser som kan vara användbara inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Öva på att våga fråga om våld

På den interaktiva, virtuella BUP-mottagningen kan du som yrkesverksam eller blivande psykolog, psykiater eller socionom öva på att närma dig frågor om våld i familjen i samtal med barn och föräldrar. Syftet är att upptäcka fler fall av våld i nära relationer.

Läs mer och registrera dig på Kunskapsguidens webbplats om virtuella BUP-mottagningen

Vikten av att röra sig

BUP i Gävleborg har gjort en stor satsning på att tillsammans med idrottsrörelsen utbilda idrottsledare så att fler barn kan platsa i de aktiviteter som erbjuds. Genom att idrottsledare får ökad kunskap om hur man bäst bemöter barn med ADHD eller liknande symtom har fler barn fått möjlighet att delta i befintligt utbud på samma villkor.

Trauman och barns hjärnor

Dag Nordanger är specialist i klinisk psykologi. I filmen nedan beskriver han barnets hjärna kopplat till trauman. Filmen är på norska med svensk text.

Trauman och barnhjärnan, Dag Nordanger, norsk specialist i klinisk psykologi

PTSD vid våld och missbruk

Barn som lever i en miljö där våld och missbruk förekommer utsätts för stor otrygghet, som på sikt kan leda till PTSD-tillstånd. Både myndigheter och civilsamhället har ett stort ansvar i att uppmärksamma problemet, hjälpa och låta de komma till tals.

ReMoved-filmerna nedan visar hur en flicka hanterar det stora ansvaret för syskon och maktlösheten över sin egen situation. Filmerna innehåller många perspektiv som är värdefulla att utgå från i samtal och diskussioner om missbruk, våld i nära relationer, barns rätt, utsatthet, bemötande och tillit.

Se ReMoved del 1 på Region Örebro läns webbplats

ReMoved del 2 på Youtube

Tvångsvård

Vilka regler gäller för barn och unga i psykiatrisk tvångsvård? Hör Maria Agback, jurist.

Barn och unga i psykiatrisk tvångsvård

Att vårdas enligt LPT

Vilka regler gäller för tvångsvård? Överläkare Jessica Svahn som beskriver hur lagen om Tvångsvård fungerar och används. Filmen är indelad i olika kapitel som med fördel kan användas i utbildningssyfte, på APT eller som introduktion av nya medarbetare.

Hör överläkare Jessica Svahn

 

Filmer för barn som besöker BUP

Hur ser det ut på BUP? Vilka jobbar där? Måste man prata om man inte vill? Alex och de olika känslorna Glad, Arg, Trött, Orolig och Ledsen, besöker en mottagning för att ta reda på svaren. Filmen om Alex finns textad på flera olika språk, samt syntolkad och teckentolkad och kan användas för att informera barn om BUP:s verksamhet.

Ungdomar med missbruksproblem

Docent Anders Tegnströms föreläsning från 2014 handlar om olika verksamheter som arbetar med missbruk och beroendefrågor.

Se hela filmen med föreläsning på SKL Play

Ensamkommande och barn med uppehållstillstånd

På webbplatsen begripligt.nu finns ett antal utvecklingsprojekt som alla syftar till att förbättra för barn och ungdomar med uppehållstillstånd eller ensamkommande som söker asyl eller har fått avslag. Målet med projekten är att hitta en gemensam grundsyn och metoder som kan fungera såväl i Strömsunds kommun som i övriga delar av landet.

Gå till webbplatsen begripligt.nu

Riktlinjer och rekommendationer

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP), riktlinjer för adhd:

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP), riktlinjer för depression:

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP), vårdprogram för trotssyndrom och uppförandestörning:

Svenska psykiatriska föreningen, riktlinjer för bipolär sjukdom:

Nationella självskadeprojektet, rekommendationer vid självskadebeteende:

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 5 december 2017 av Karin Lindström Är du intresserad av att beställa material?