Kollegial granskning av BUP:s tvångsvård

Uppdrag Psykisk Hälsa har medverkat i framtagande av underlag för kollegiala revisioner av den tvångsvård som sker inom barn- och ungdomspsykiatrin

Underlaget är framtaget i samarbete med medlemsföreträdare och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri. Det är tänkt att användas inom BUP:s tvångsvård och utgår från Socialstyrelsens föreskrift för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18).

Hjälpte informationen på sidan dig?