Intensiva insatser inom öppenvård

Barn-och ungdomspsykiatrin har under flera år arbetat med att ge nära och personcentrerad vård på olika sätt.

Här ges exempel på intensiva öppenvårdsinsatser, på en del håll kallad mellanvård, som ges till barn och familjer som har ett vårdbehov som överstiger de resurser som öppenvården vanligtvis kan ge. Det finns olika sätt att namnge och organisera denna form av behandlingsteam exempelvis inom respektive region eller i olika samverkanslösningar med kommuner. Utmärkande för de intensiva öppenvårdsinsatserna är att de är tidsbegränsade och att kontakten mellan behandlare och familj är tätare och innehåller fler och längre behandlingstillfällen. Teamen är mobila och insatser utförs såväl i BUPs lokaler som i barnets naturliga miljöer vilket innebär hem, skola och fritid.

Vi tar tacksamt emot fler goda exempel från verksamheter inom BUP.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?