Homo-, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer) identifieras ofta som särskilt utsatta för diskriminering och våld och särskilt fokus har riktats mot unga hbtq-personers utsatthet. Flertalet studier visar att unga hbtq-personer har en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen till följd av kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering och våld. Antalet självmordsförsök är högre än hos heterosexuella ungdomar.

Ingen förbättring för transpersoners situation

Folkhälsomyndighetens uppgifter om utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer visar att situationen för hbtq-personer inte har förändrats nämnvärt under de senaste tio åren.
För transpersoner visar utvecklingen inte på någon förbättring alls, och några av resultaten är snarare sämre än i en tidigare undersökning från 2005, baserad på svar från 374 personer.

Läs intervju med Chanelle Ekner som berättar om sitt liv och utsatthet som transperson

Läs hela rapporten: Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner

 

Övriga länkar

Vintern 2014 beslutade regeringen om en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med en nationell strategi är att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter i Sverige.

Läs om den beslutade strategin främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter i Sverige

  • Senast ändrad den 10 november 2016