Barn och unga kan vara i behov av samtidiga stödinsatser från flera aktörer inom såväl kommun som landsting.

Insatserna från de olika aktörerna måste vara sammansatta och utgå från barnets eller ungdomens aktuella livssituation.

 

Ladda ner allt tillgängligt material från slutkonferensen nedan;

Använd SIP, Samordnad individuell plan (PDF)
SIP – Decenniets reform (PDF)
Om ADHD (PDF)
Om Asperger (PDF)
Om Tourette (PDF)


Läs mer om Barn i behov av sammansatt stöd >

  • Senast ändrad den 20 december 2016