Behovsinventering av personer med psykisk funktionsnedsättning

Enligt 5 kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för människor med psykisk funktionsnedsättning. Genom att inventera målgruppens livssituation får kommunen ett underlag för sin planering och verksamhetsutveckling. Med regelbundna inventeringar ökar möjligheterna att utforma en verksamhet som bättre svarar mot målgruppens behov.

Stöd för att sammanställa inventeringen

Som stöd och hjälp att räkna samman inventeringen har SKL tagit fram tre excelmallar. Det finns olika versioner för att underlätta sammanställning vid inventering utifrån Socialstyrelsens inventeringsformulär och utifrån SKL:s inventeringsformulär.

Hjälpte informationen på sidan dig?