Det visar en förstudie som Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) gjort tillsammans med landstinget i Värmland under oktober 2015 – mars 2016. Det finnsLadda upp eget eller läs andra kommuners goda exempel! även behov av ökad multikulturell kompetens i specialistvården och tillgång till traumaverksamheter.

Många av de flyktingar som kommer till Sverige behöver hjälp med sin psykiska hälsa. Det beror både på händelser i hemlandet och under flykten, men även på lång väntan på asylbesked.

Människor som mår bra har en mycket större chans att snabbt komma in i samhället och tidiga insatser för psykisk hälsa ökar därför möjligheterna att lyckas med jobb och studier och ger på sikt färre sjukskrivningar.

Förstudiens syfte har varit att öka antalet hälsoundersökningar, att identifiera vårdbehov och erbjuda tidiga insatser för att förhindra en negativ utveckling av den fysiska och psykiska hälsan och därigenom öka förutsättningarna för en snabb återhämtning och etablering i Sverige.

Utmaningen har varit att hitta metoder för att snabbt kunna öka kapaciteten i hela landet och på alla nivåer – från insatser som ges till alla till behandling i den specialiserade psykiatrin.

Sveriges Kommuner och Landsting stödjer redan på olika sätt kommuner och landsting i arbetet med att barn och vuxna som flyr till Sverige från andra länder ska få ett bra mottagande och goda förutsättningar till integration.

Förstudien har bekostats genom medel från Socialdepartementet.

Slutrapport förstudie Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända

Läs artikel från Sveriges Radio om nyanländas psykiska hälsa och förstudien

Hör Ing-Marie Wieselgren i intervju om studien och nyanländas psykiska hälsa:

Läs även:

Det här gör Sveriges Kommuner och Landsting

Statistk över flyktingmottagandet – Migrationsverket

  • Senast ändrad den 14 april 2016