SKL har under 2010-2014 genomfört olika förbättringsaktiviteter och gett stöd till landsting och regioner inom ramen för nationellt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården med målet att minska behovet av tvångsåtgärder.

Förbättringsaktiviteter som SKL erbjudit under 2014 har bland annat varit inspirationsprogram Zeta, utvecklingsprogram Theta, genombrottsprogram Epsilon, coachutbildningar samt inspirations- och kunskapsdagar.

 

Ladda ner allt tillgängligt material från slutkonferensen nedan;

Psykiatrisk tvångsvård (PDF)
För fler språk >
Rapport – Riktade insatser inom psykisk ohälsa 2013 (PDF)
Slutrapport: Ett nationellt projekt för att utveckla den psykiatriska heldygnsvården 2012 (PDF, från SKL)
Utvärdering av överenskommelsen om att förbättra den psykiatriska heldygnsvården 2013 (PDF, från Socialstyrelsen)

 

Läs mer om Bättre vård, mindre tvång >

  • Senast ändrad den 18 februari 2015