Metodstödet är till för att stödja elevhälsan i deras hälsofrämjande och förebyggande uppdrag genom att konkretisera och tillgängliggöra olika arbetssätt, med särskilt fokus på psykisk hälsa.

Arbetet startade med en insamling av lokalt material från elevhälsan och framställning av texter som under en workshop bearbetades av representanter från elevhälsan. Efter omvärldsbevakning och fortsatt insamling av goda exempel har en första version tagits fram på webben och till sommaren 2017 kommer de första texterna att skickas ut på remissrunda.

Om ni har frågor eller vill dela goda exempel på arbetssätt kan ni maila Linda Sanneving på linda.sanneving@skl.se 

  • Senast ändrad den 25 april 2017