De första linjeverksamheterna som vuxit har ofta sin bas inom landstinget, till exempel Hamnen på Gustavsbergs vårdcentral och BUP:s första linjeverksamheter i Skåne. Elevhälsan är redan i dag en viktig aktör när det gäller arbetet med psykisk hälsa hos barn och unga och det finns därför anledning att fundera över möjligheten att förstärka elevhälsan så att den kan fungera som en första linje.

För att ta reda på mer om förutsättningarna för att utveckla en modell för elevhälsan som en första linje genomfördes under 2015 en undersökning av vilka möjligheter och svårigheter som finns med fokus på:

  • Vad som ryms och skulle kunna rymmas inom elevhälsan uppdrag när det gäller främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.
  • Vilka möjligheter som finns när det gäller tillgänglighet.
  • Förutsättningar när det gäller säkerhet och kvalitet.
  • Hur ansvarsfördelningen mellan elevhälsan och andra aktörer skulle se ut.
  • Senast ändrad den 15 april 2016