Många av verksamheterna har sin bas inom landstinget, exempelvis:

Under hösten 2017 söker Uppdrag Psykisk Hälsa områden såsom skola, elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården, som vill delta i arbetet med att fundera kring och ta fram elevhälsobaserade modeller för första linjen. Arbetet med att skapa en modell  för tidiga insatser kommer att utgå från lokala behov och förutsättningar.

Ladda ner information om arbetet med elevhälsobaserad modell

En elevhälsobaserad modell innebär att man arbetar tillsammans för att erbjuda förebyggande och tidiga insatser med elevhälsan som den gemensamma arenan. Det är en modell som få kommuner och landsting har testat men som vi i projektet tror kan vara ett bra sätt att arbeta med lättillgängliga och kvalitativa insatser till barn, unga och deras föräldrar.

Målet med den elevhälsobaserade modellen

Målet med arbetet under hösten är att ta fram en modell som sedan kan testas under 2018. Arbetet med att skapa en modell för tidiga insatser kommer att utgå från lokala behov och förutsättningar. Arbetet kommer också att bygga på pågående utvecklingsarbetet inom Uppdrag Psykisk Hälsa med att ta fram ett metodstöd för elevhälsan och ett metodstöd som kan användas i första linje-verksamheter. Processen att ta fram en modell kommer därför att variera mellan de deltagande områdena.

Vilka kan delta i arbetet?

Samtliga kommuner och landsting bjuds in till att anmäla intresse för att delta i förstudien. Ansökan kan gälla en eller fler skolor i en kommun eller för hela kommunen. Vid en anmälan inleder vi en dialog med den som anmält sitt intresse och utifrån lokala behov och förutsättningar så planerar vi gemensamt för hur vi går vidare.

Om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse tar du kontakt med Anna Jonsson, anna.jonsson@skl.se

 

  • Senast ändrad den 3 oktober 2017