Hälsobesöken innefattar allmänna hälsokontroller och emellan hälsobesöken ska eleverna även erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.  Ett viktigt budskap i filmen är att skolsköterskan samarbetar med övrig personal inom elevhälsan och att elevhälsan vid behov samverkar med andra aktörer, till exempel socialtjänst och hälso- sjukvård.

Filmerna finns på följande språk

Filmerna öppnas i Uppdrag Psykisk Hälsas konto på Vimeo. Samtliga är i HD-kvalitet.

Hälsobesök i skolan på arabiska

Hälsobesök i skolan på engelska

Hälsobesök i skolan på romani

Hälsobesök i skolan på somaliska

Hälsobesök i skolan på svenska

Tider för respektive kapitel i filmerna:

  • Intro 00:04
  • Tillväxt 02:52
  • Syn 04:24
  • Rygg 06:32
  • Hörsel 08:17
  • Vaccination 09:44

Skollagen (27 §) slår fast att alla elever ska erbjudas minst tre hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden. Det första hälsobesöket får förläggas till förskoleklassen. Alla elever ska också erbjudas ett hälsobesök under gymnasietiden.

  • Senast ändrad den 23 januari 2017