Elevhälsan är en viktig aktör i arbetet med psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga. Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk ohälsa och har stor möjlighet att spela en central roll i det framtida arbetet med att minska psykisk ohälsa hos barn och unga.

Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa bedrivs flera olika projekt som fokuserar på elevhälsan.

Relaterade länkar

Undersökning – Vad gör man i elevhälsan?

Metodstöd i elevhälsan

Kartläggning – Elevhälsobaserad modell för första linjen

En gemensam elevhälsodatabas

Webb-TV

Informationsfilm om hälsobesök för nyanlända

  • Senast ändrad den 15 april 2016