Detta sker genom analysmöten då du tillsammans med dina kollegor analyserar elevernas testresultat på gruppnivå. Genom kartläggning och sammanställning av elevernas grundläggande förmågor får du och dina kollegor underlag till att gemensamt analysera och diskutera hur lärmiljön kan förbättras i ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

DigiLys ger skolan förutsättningar att förbättra lärmiljön och därigenom även skolresultaten. Den skapar även möjlighet för pedagogerna att tidigt upptäcka gruppens behov. De insatser som ni vill pröva för att förbättra resultaten inom olika områden, till exempel matematik, ska vara förankrade i forskning eller beprövad erfarenhet.

Det här innebär Digilys

Se filmer om vad Digilys innebär utifrån olika roller.

För dig som är rektor 

För dig som förstelärare

För dig som speciallärare eller specialpedagog 


Läs om vilka kärnkomponenter som utgör DigiLys 

 

  • Senast ändrad den 15 april 2016