Analysledaren leder arbetet i hemkommunen samt implementerar och sprider modeller till fler skolor.

Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna och omfattar tre heldagstillfällen i Stockholm. Utbildningen genomförs av Lotta Wissman som är specialpedagog och utbildar analysledare i Helsingborgs stad. Ett fjärde tillfälle erbjuds för fördjupad kunskap i det digitala verktyget.

Inbjudan analysledarutbildning

Som analysledare är du en nyckelperson med ansvar för att analysmötet genomförs på rätt sätt;

  • Med fokus på utveckling av lärmiljön
  • Genom kollegialt lärande
  • Med tydlig koppling till forskning och beprövad verksamhet.

Vill du delta i utbildningen?

Utbildningarna kommer att genomföras den 15 juni, 11 september och 7 november 2017.

Den 8 november erbjudes ett extra tillfälle med fokus på det digitala verktyget som stödjer verksamheten.

Frågor och intresseanmälan mailas till:
hanna.sallemark@skl.se, eller christin.appel@skl.se


Filmad informationsdag om utbildningen

I december 2016 hölls en informationsdag om arbetsmodellen och analysledarutbildningen. Du kan se den i efterhand via webb-tv.

Se film från informationsmötet om analysledarutbildning

  • Senast ändrad den 13 april 2017