Basmodulen är lanserad. Ett syfte med projektet är bland annat att öka kompetensen hos personer som i sin yrkesutövning möter självskadebeteende.

Utbildningen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med personer som skadar sig själva. Det kan vara inom skolhälsovården, på vårdcentraler, på akutmottagningar, inom polisen, på olika nivåer inom den psykiatriska vården eller på ungdomsmottagningar. Utbildningen kommer att vara en resurs för att öka din förståelse för problemet, ge kunskaper om hur du kan bemöta och ge vägledning till den som skadar sig och dess närstående. Tanken är att du ska känna dig säkrare och tryggare i mötet med den som självskadar.

Utbildningen kommer att ge dig:

  • grundläggande kunskaper om hur vanligt problemet är.
  • hur du kan ta reda på mer fakta om du behöver.
  • öka dina praktiska färdigheter om hur man kan bemöta, förstå och behandla självskadebeteende.
  • tips och råd om hur man kan prata om det med den drabbade kommer att ingå.
  • kursen kommer att ta upp olika reaktioner som är vanliga när man träffar personer som skadar sig själva och som kan försvåra kontakten.
  • visa olika illustrationer av vad vi kan göra för att orka lyssna trots att det handlar om ett motsägelsefullt beteende som ibland är svårt att förstå och ta till sig kommer att presenteras och diskuteras.
  • Om du arbetar i specialiserad vård för dessa patienter, till exempel inom psykiatrin, kommer utbildningens upplägg ha påbyggnadsdelar för bedömning, psykologisk behandling samt påbyggnadsutbildning för dig som arbetar inom den psykiatriska slutenvården.

Läs om utbildningen på sjalvskadeprojektet.se 

Läs om basmodulen i utbildningen, på sjalvskadeprojektet.se

  • Senast ändrad den 21 oktober 2016