Samtalsstöd för elevhälsan 

Frågeunderlag till samtalsstöd (bilaga 1) 

Vinjett/fallbeskrivning med Lovisa 15 år 

Vinjett/fallbeskrivning med Johan 16 år 

Vinjett/fallbeskrivning med Ardita som kom till Sverige i tonåren 

Webb-tv:

Webbseminarium om självskadebeteende

Webbplatstips:

Nationella självskadeprojektets webbplats

SHEDO
är en förening som arbetar med att sprida information, skapa opinion och ge stöd kring psykisk ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende.

Ego Nova är ett treårigt informationsprojekt som drivs av SHEDO. Projektet handlar om självskadebeteende och dubbelproblematiken självskadebeteende/ätstörningsproblematik.

Litteraturtips:

Ego Nova har tagit fram boken Ibland finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar. Där intervjuas drabbade, anhöriga och professionella som mött unga med självskadebeteende i sin yrkesroll.

Beställ boken: Ibland finns det inga enkla svar

  • Senast ändrad den 8 december 2016