Projektet utgår ifrån tre noder; Stockholmsnoden, Södra noden och Västra Götaland/Örebro. Samtliga län har anslutit sig till någon av noderna. Noderna har lite olika fokus för sitt arbete utifrån lokala behov men de samverkar och utbyter kunskap. En stor andel utbildningsdagar har genomförts med fokus på insatser och behandling vid självskadebeteende.

Under 2014 tog projektet fram en nationell vägledning:

”Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin”

Projektet arbetar med att ta fram underlag och planera för riksenheter för personer med svår självskadeproblematik. Under hela perioden har projektet samarbetet med patient- och brukarorganisationer samt med flera andra aktörer, exempelvis myndigheter.

Besök webbplatsen för Nationella självskadeprojektet

  • Senast ändrad den 1 november 2016