Kategori  Socioekonomi

Socioekonomi – person/personer som möjliggjort och främjat omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare

Pristagare: Göteborgs stad och Hitta rätt

Motivering: Materialet Hitta rätt – för ett klokt och strukturerat arbetssätt tillsammans med nyanlända ungdomar som ger bättre förutsättningar till en lyckad integration.

Ladda ner pressbilder på vinnarna ⇒


Kategori Samverkan

Samverkan – konkreta exempel/verksamheter där samverkan bidragit till praktisk nytta för barns och ungas psykiska hälsa

Pristagare: Första linjen i Karlstadsområdet

Motivering: För att tillsammans med en expertgrupp av barn och unga utformat Första linjen i Karlstadsområdet så att barn och unga kan förstå, hantera och kommunicera kring sin psykiska hälsa.

Ladda ner pressbilder på vinnarna ⇒


Kategori Samhällsansvar

Samhällsansvar – person/personer som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa

Pristagare: RFSL Newcomers

Motivering: För asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer erbjuder RFSL-newcomers med volontära insatser både en trygg samlingspunkt samt praktiskt och psykiskt stöd.


Kategori Gnet

Gnet – för envist och ihärdigt arbete för barns och ungas psykiska hälsa

Pristagare: 
Christopher Gillberg

Motivering: Christopher Gillberg har i sin forskning och gärning envist – och stundtals i motvind – tagit ställning för barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter och deras rätt till tidig och kompetent bedömning och insatser.

Ladda ner pressbilder på vinnarna ⇒


Kategori Egenmakt 

Egenmakt – till person/organisation som själva tagit makt och inflytande över sin situation inom området barns och ungas psykiska hälsa

Pristagare: Föreningen Tilia

Motivering: För att alla dagar i veckan, året om vara någon att prata med, en axel att luta sig mot och en trygg vuxen att bolla med för de unga som behöver.

Ladda ner pressbilder på vinnarna ⇒


Om Psynkpriset

Psynkpriset – för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa – instiftades 2010 som en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i vårt land som på olika sätt bidrar till barns och ungas psykiska hälsa. Priset utdelas årligen med en öppen nomineringsprocess. Beslut om pristagare fattas av styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa.

  • Senast ändrad den 1 februari 2017