Du kan nominera i fem olika kategorier:

  • Gnet (för envist och ihärdigt arbete för barns och ungas psykiska hälsa)
  • Egenmakt (till person/organisation som själva tagit makt och inflytande över sin situation inom området barns och ungas psykiska hälsa)
  • Samhällsansvar (person/personer som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa)
  • Socioekonomi (person/personer som möjliggjort och främjat omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare)
  • Samverkan (konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för barns och ungas psykiska hälsa)

Skicka din nominering med en motivering senast 1 december till: lotta.jernstrom@skl.se

Om Psynkpriset

Psynkpriset – för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa – instiftades 2010 som en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i vårt land som på olika sätt bidrar till barns och ungas psykiska hälsa. Priset utdelas årligen med en öppen nomineringsprocess. Beslut om pristagare fattas av styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa.

  • Senast ändrad den 30 oktober 2017